A parlament előtt a Nemzeti Környezetvédelmi Program

A földművelésügyi miniszter benyújtotta pénteken a parlamentnek a 2015–től 2020-ig szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot – a határozati javaslati formában megjelenő szöveg az Országgyűlés honlapján jelent meg.

A program összhangban van az Európai Unió 2020-ig tartó Környezetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával. A program egyúttal a 2014–2020 közötti időszakban rendelkezésre álló európai uniós környezetügyi célú fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja.
A program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. Stratégiai céljai a következők: az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek a javítása, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, végül pedig az erőforrás-takarékosság javítása, a gazdaság zöldítése.
A parlament elé terjesztett program keretstratégia, amelynek a végrehajtása az EU-támogatások, a nemzetközi támogatások, az éves költségvetés és az ország teherbíró képessége függvényében alakul. A megvalósítása elsősorban nem többlet-ráfordítást jelent, hanem a tervezhető források koordinált, hatékony – a prioritásokhoz igazodó – felhasználását célozza.
Emellett az intézkedések számos esetben többletforrást generálnak. Például az energiatakarékosság és -hatékonyság – az erőforrások felhasználása és a kibocsátás csökkentése mellett – folyamatos pénzügyi megtakarításokat eredményez, melyek más fontos célokra is felhasználhatók. Emellett az agrár-környezetgazdálkodás, a környezeti ipar, a környezeti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedések és beruházások jelentős munkahelyteremtő és megtartó hatással is bírnak.
A program finanszírozásában meghatározó szerepe van az uniós- és az egyéb nemzetközi támogatásnak, valamint a hazai költségvetési társfinanszírozásnak. A környezetvédelmi fejlesztések a 2014–2020 időszakban alapvetően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEOP) keretein belül jelennek meg. Az előreláthatólag rendelkezésre álló források nagysága mintegy 2600 milliárd forint, amely tartalmazza a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv ráfordításait is.
A rendelkezésre álló összeg mintegy 89 százalékát az uniós támogatások adják. Ezeken belül a következő témáknál állnak majd rendelkezésre jelentősebb források: az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése, a szennyvízkezelés fejlesztése, az ivóvízminőség javítása, a területi vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, a kármentesítés, a közösségi közlekedés, a természetvédelemi és élővilág-védelmi fejlesztések, továbbá az ökoszisztémák állapotának megőrzése és javítása.
A parlament végül felkéri a kormányt a program végrehajtására.

 

Szólj hozzá!